Newspaper gun ad 10×5

David Esrati, Candidate for Congress OH10 gun control ad

Gun control ad for David Esrati, candidate for congress OH 10